CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI

  • Model : 01
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ

DÂY ĐIỆN CADIVI

CÁP ĐIỆN LỰC ĐVT  ĐƠN GIÁ  DÂY ĐÔI MỀM ĐVT  ĐƠN GIÁ 
CV 1. Mét            2,739 VCmd 2 x 16 ( 2x0.5) Mét                2,783
CV 1.25 Mét            2,992 VCmd 2 x 24 ( 2x0.75) Mét                3,894
CV 1.5 Mét            3,729 VCmd 2 x 32 ( 2x1.0) Mét                5,005
CV 2. Mét            4,950 VCmd 2 x 30 ( 2x1.5) Mét                7,051
CV 2.5 Mét            6,160 VCmd 2 x 50 ( 2x2.5) Mét              11,473
CV 3. Mét            6,809 DÂY ĐƠN CỨNG    
CV 3.5 Mét            8,283 VC 1.0 (12/10) Mét  
CV 4. Mét            9,229 VC 2.0 (16/10) Mét  
CV 5. Mét          11,385 VC 3.0 (20/10) Mét  
CV 5.5 Mét          12,573 VC 7.0 (30/10) Mét  
CV 6. Mét          13,541 CÁP ĐIỆN LỰC 2 RUỘT    
CV 8. Mét          18,084 CVV 2 X 1.5 Mét              12,155
CV 10 Mét          22,550 CVV 2 X 2.5 Mét              17,743
CV 11 Mét          24,090 CVV 2 X 4.0 Mét              25,410
CV 14 Mét   CVV 2 X 6.0 Mét              34,870
CV 16 Mét          34,320 CVV 2 X 10 Mét              56,760
CV 22 Mét   CÁP ĐIỆN LỰC 3 RUỘT    
CV 25 Mét          53,680 CVV 3 X 1.5 Mét              15,840
CV 35 Mét          74,140 CVV 3 X 2.5 Mét              23,430
CV 38 Mét   CVV 3 X 4.0 Mét              34,210
CV 50 Mét        100,980 CVV 3 X 6.0 Mét              48,510
CV 70 Mét        144,210 CVV 3 X 10 Mét              78,430
CV 95 Mét        199,650 CÁP ĐIỆN LỰC 4 RUỘT    
CV 120 Mét        259,930 CVV 4 X 1.5 Mét              20,086
CV 150  Mét        310,090 CVV 4 X 2.5 Mét              29,810
CV 185 Mét        387,310 CVV 4 X 4.0 Mét              44,660
CV 240 Mét        507,980 CVV 4 X 6.0 Mét              63,580
CV 300 Mét        673,120 CVV 4 X 10 Mét            101,860

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 06 Tháng 02 Năm 2017