CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

  • Model : 02
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ
CÁP ĐIỆN LỰC ĐVT  ĐƠN GIÁ  CÁP ĐIỆN LỰC 2 RUỘT ĐVT  ĐƠN GIÁ 
CV 1. Mét            2,300 CVV 2 X 1.0 Mét                7,580
CV 1.25 Mét   CVV 2 X 1.5 Mét              10,390
CV 1.5 Mét            2,750 CVV 2 X 2.0 Mét              12,850
CV 2. Mét            4,170 CVV 2 X 2.5 Mét              15,490
CV 2.5 Mét            5,150 CVV 2 X 3. Mét              17,970
CV 3. Mét            6,250 CVV 2 X 3.5 Mét              19,450
CV 3.5 Mét   CVV 2 X 4.0 Mét              21,850
CV 4. Mét            7,860 CVV 2 X 5. Mét              25,590
CV 5. Mét          10,120 CVV 2 X 5.5 Mét              27,890
CV 5.5 Mét   CVV 2 X 6.0 Mét              29,980
CV 6. Mét          11,520 CVV 2 X 8. Mét              39,470
CV 8. Mét          16,450 CVV 2 X 10 Mét              49,400
CV 10 Mét          20,570 CÁP ĐIỆN LỰC 3 RUỘT    
CV 11 Mét          21,910 CVV 3 X 1.0 Mét                9,900
CV 14 Mét          28,080 CVV 3 X 1.5 Mét              13,790
CV 16 Mét          31,650 CVV 3 X 2. Mét              16,880
CV 22 Mét          43,860 CVV 3 X 2.5 Mét              20,770
CV 25 Mét          50,030 CVV 3 X 3. Mét              24,510
CV 35 Mét          68,810 CVV 3 X 3.5 Mét              27,290
CV 38 Mét          72,640 CVV 3 X 4. Mét              30,560
CV 50 Mét          95,560 CVV 3 X 5. Mét              36,800
CV 60 Mét        117,180 CVV 3 X 5.5 Mét              39,700
CV 70 Mét        134,470 CVV 3 X 6. Mét              42,800
CV 95 Mét        185,090 CVV 3 X 8. Mét              56,080
CV 100 Mét        196,740 CVV 3 X 10. Mét              69,940
CV 120 Mét        229,990 CÁP ĐIỆN LỰC 4 RUỘT    
CV 125 Mét        245,700 CVV 4 X 1.0 Mét              12,210
CV 150  Mét        294,850 CVV 4 X 1.5 Mét              17,220
CV 185 Mét        362,110 CVV 4 X 2. Mét              21,580
CV 200 Mét        382,570 CVV 4 X 2.5 Mét              26,260
CV 240 Mét        455,400 CVV 4 X 3. Mét              31,450
CV 250 Mét        499,010 CVV 4 X 3.5 Mét              34,390
CV 300 Mét        576,800 CVV 4 X 4. Mét              39,390
DÂY ĐÔI MỀM ĐVT  ĐƠN GIÁ  CVV 4 X 5. Mét              46,430
VCmd 2 x 16 ( 2x0.5) Mét            2,440 CVV 4 X 5.5 Mét              50,750
VCmd 2 x 24  Mét            3,440 CVV 4 X 6. Mét              55,820
VCmd 2 x 32 ( 2x1.0) Mét            4,420 CVV 4 X 8. Mét              72,780
VCmd 2 x 30 ( 2x1.5) Mét            6,320 CVV 4 X 10. Mét              90,560
VCmd 2 x 50 ( 2x2.5) Mét        

Hồ Chí Minh, Ngày 06 Tháng 02 Năm 2017