CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - ĐỆ NHẤT

  • Model : 01
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ

ỐNG ĐỆ NHẤT UPVC 

TCVN 6151 BS 3505 Đơn giá TCVN 6151 BS 3505 Đơn giá TCVN 6151 BS 3505 Đơn giá TCVN 6151 BS 3505 Đơn giá
16 x 1,5   4.950   42 x 2,1  18.040 75 x 2,2   37.950 110 x 2,7   66.110
20 x 1,5   6.490   42 x 3,5 29.700 75 x 3,6    59.510 110 x 3,2    79.310
  21 x 1,7  6.820   49 x 2,5 23.540   76 x 3,0  45.100 110 x 4,2    101.310
  21 x 3,0 12.100   49 x 3,5 32.450   76 x 4,5  76.230 110 x 5,3    126.170
25 x 1,5    7.920 50 x 2,4    24.090   89 x 5,5  105.600 110 x 6,6    155.210
  27 x 1,9 9.680   60 x 2,5  29.480 90 x 2,2    42.240   114 x 3,5  77.660
  27 x 3,0 15.070   60 x 3,0  34.320 90 x 2,7    55.220   114 x 5,0  114.070
32 x 1,6   10.670   60 x 4,0  45.430   90 x 3,0  53.680   114 x 7,0 167.420
  34 x 2,1 13.530   60 x 4,5  53.460 90 x 3,5    63.250   121 x 6.7  164.890
  34 x 3,0  19.690 63 x 1,9    27.280   90 x 4,0  69.520   140 x 3,5  101.200
40 x 1,9    15.620 63 x 3,0    41.580 90 x 4,3    85.140 140 x 4,1    127.930
        73 x 3,0  44.770 90 x 5,4   103.290      
Qui cách Nối Y Co Lơi Nút bít Mặt bít T cong Qui cách Co RN Co RT
21 1,760 3,300 2,090 2,310 2,090 1,320      21 (1/2) 3,520 2,420
27 2,420 5,060 3,960 3,740 3,080 1,540     27 (3/4) 4,510 3,520
34 4,070 8,140 9,130 5,280 4,950 2,860      34 (1) 7,810 5,500
42 5,500 10,780   8,030 6,820 3,740     Qui cách Nối RT Nối RN
49 8,690 15,950 41,580 12,430 10,560 5,610 63,800  
60 13,420 27,170 55,220 19,910 16,170 9,570 85,470 45,430 21 x 27  2,310 1,650
76 26,620 51,700 68,640 38,500 32,890 18,590 123,970   21 x 34   2,640
90 27,280 68,420 107,030 49,610 36,960 22,440 132,550 90,640 27 x 21  2,200 1,870
114 57,640 139,590 177,100 114,400 77,220 47,960 195,470 218,900 34 x 21     
168 223,850 505,010 517,220 375,650 308,880 205,590 353,540 745,800 27 x 34    2,420
220 490,050 855,690 1,367,300 642,950 521,730 352,110     34 x 27  3,300 3,190
Qui cách Nối giảm Tê giảm Qui cách Nối giảm Tê giảm Y Giảm T cong 42 x 34    5,280
27 x 21  2,200 3,740 114 x 60 (4x 2) 44,110 92,070 138,820 113,630 Co RT Đơn giá  
34 x 21 2,860 5,720 114 x 90 (4x 3) 49,280 106,040 163,460 176,330 21 x 27  3,520  
34 x 27  3,300 6,710  140 x 90 (5x 3) 127,050   183,810 277,970 27 x 21 3,520  
42 x 21  4,180 8,030  140 x 114 (5x 4) 113,300 191,180 273,130 363,660 27 x 34  5,280  
42 x 27  4,400 8,030  168 x 90  (6x 3”)     316,140 451,440      
42 x 34   5,060 9,130  168 x 114 (6x 4) 182,160 358,270 370,480 552,200      
49 x 21 6,270 10,780  168 x 140 (6x 5”) 206,140            
49 x 27 6,160 11,660  220 x 114 (8x 4)   653,180          
49x 34   6,930 12,870  220 x 168 (8x 6) 489,830 995,830 1,114,410        
Note:       Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 06 Tháng 02 Năm 2017  
Gía trên đã bao gồm thuế VAT 10% P. Kinh doanh    
Giao hàng trong khu vực nội thành                
Gía trên là giá bán lẻ, số lượng lớn lên hệ để được chiết khấu tốt nhất                                   Cty TBĐ Minh Phú  
Đang cập nhật dữ liệu ...