CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - INAX C -927VN

  • Model : INAX
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ
Mã sản phẩm Màu trắng   Chức năng bàn cầu
Giá hảng Giá bán
C-108VR 1.820.000 1.729.000 2 nút nhấn Nắp thường
Công nghệ ECO4.5
C-117VR 1.660.000 1.577.000 Tay gạt  
C-108VRN 2.040.000 1.938.000 2 nút nhấn Nắp đóng êm
C-117VRN 1.835.000 1.743.000 Tay gạt Công nghệ ECO4.5
C-306VPT 2.250.000 2.140.000 2 nút nhấn Nắp đóng thường
C-333VPT 2.005.000 1.905.000 Tay gạt  
C-306VPTN 2.470.000 2.350.000 2 nút nhấn Nắp đóng êm
C-333VPTN 2.225.000 2.115.000 Tay gạt
C-306VT 2.090.000 1.985.000 2 nút nhấn Nắp thường
C-333VT 1.785.000 1.696.000 Tay gạt Công nghệ ECO4.5
C-306VTN 2.250.000 2.140.000 2 nút nhấn Nắp đóng êm
C-333VTN 2.005.000 1.905.000 Tay gạt Công nghệ ECO4.5
C-504VT 2.610.000 2.480.000 2 nút nhấn Nắp thường
C-504VTN 2.860.000 2.720.000   Nắp đóng êm
C-504VR 0 0 2 nút nhấn Nắp thường
C-504VRN 0 0 PROGUARD Nắp đóng êm
Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước TR-N
         
C-702VRN 3.075.000 2.921.000 2 nút nhấn Nắp đóng êm
C-711 VRN 2.925.000 2.778.000 Tay gạt
GC-702VRN 3.340.000 0 2 nút nhấn Nắp đóng êm
GC-711 VRN 3.190.000 0 Tay gạt PROGUARD
Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước T-82V
C-801VRN 3.645.000 3.460.000 2 nút nhấn Nắp đóng êm
C-828VRN 3.235.000 3.070.000 Tay gạt
GC-801VRN 3.910.000 0 2 nút nhấn Nắp đóng êm
GC-828VRN 3.500.000 0 Tay gạt PROGUARD
Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước T-91V
C-907VN 5.740.000 5.450.000 2 nút nhấn Nắp đóng êm
C-927VN 5.140.000 4.883.000 Tay gạt
GC-907VN 6.005.000 0 2 nút nhấn Nắp đóng êm
GC-927VN 5.405.000 0 Tay gạt PROGUARD
Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước T-82V