CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - INAX GC- 1008VRN

  • Model : INAX
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ
Mã sản phẩm Màu trắng (VND) Chức năng bàn cầu
Giá hảng Giá bán
         
C-991 VRN 5.985.000 5.685.000 Tay gạt
GC-900VRN 6.840.000 0 2 nút nhấn Nắp đóng êm
 
GC-991 VRN 6.250.000 0 Tay gạt  
Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước T-91V
Kỷ thuật rửa EZ Clean
C-909VN 7.550.000 7.170.000 2 nút nhấn Nắp đóng êm
C-918VN 6.650.000 6.315.000 Tay gạt
GC-909VN 7.810.000 7.419.000 2 nút nhấn Nắp đóng êm
 
GC-918VN 6.915.000 6.565.000 Tay gạt  
Tặng van vặn khóa A-703-4 và đế thải nước T-91V
         
Mã sản phẩm Màu trắng (VND) Chức năng bàn cầu
Giá hảng Giá bán
 GC-1008VRN  9.990.000  8.990.000  2 nút nhấn  Nắp đóng êm
 GC-1017VRN 9.400.000  8.460.000  Tay gạt
- Tặng van vặn khóa, đế thải nước TR-SS
- Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD 
- Chống khuẩn HyperKilamic
- Sản phẩm tiết kiệm nước ECO
 GC-1008VRN  9.900.000  8.910.000  2 nút nhấn  Nắp đóng êm
 GC-1017VRN  8.900.000  8.010.000  Tay gạt
- Tặng van vặn khóa, đế thải nước TR-SS
- Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD
- Chống khuẩn HyperKilamic – Kỷ thuật rửa EZ Clean
- Sản phẩm tiết kiệm nước ECO