CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - Máy lạnh REETECH

  • Model : 08
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ
Mã Hiệu  Đơn giá 
Máy lạnh Reetech 1 HP
RT9-DB             5,590,000
RTV9-BF-A             7,700,000
Máy lạnh Reetech 1.5 HP
RT12-DB             7,500,000
RTV12-BF-A             9,200,000
Máy lạnh Reetech  2 HP 
RT18-DB/RC18-DB           10,190,000
Máy lạnh Reetech  2.5 HP 
RT24-CD           13,900,000