CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - MÁY LẠNH SAMSUNG

  • Model : 07
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ
Mã Hiệu  Đơn giá 
Máy lạnh Samsung 1.0 HP
AR09MCFHAWKNSV             6,990,000
AR10KVFSCURNSV             7,990,000
AR10MVFHGWKNSV             7,690,000
AR10KVFSBWKNSV             9,590,000
AR10MVFSBWKNSV           10,090,000
Máy lạnh Samsung 1.5 HP
AR12MCFHAWKNSV             8,390,000
AR12KCFSSURNSV
 
            8,790,000
AR13MVFHGWKNSV             8,890,000
AR13KVFSBWKNSV           11,490,000
AR13MVFSBWKNSV           12,090,000
Máy lạnh Samsung  2 HP 
AR18KCFSSURNSV           13,390,000
AR18MVFHGWKNSV           13,790,000
AR18KVFSBWKNSV           13,990,000
Máy lạnh Samsung  2.5 HP 
AR24KCFSSURNSV           18,590,000