CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - MÁY LẠNH TOSHIBA

  • Model : 01
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ
MÁY LẠNH TOSHIBA
Mã Hiệu  Đơn giá 
MÁY LẠNH TOSHIBA 1 HP
 RAS-H10QKSG-V             7,990,000
 RAS-H10BKCVS-V           10,590,000
RAS-H10S3KS-V             7,790,000
RAS-H10G2KCV-V           10,790,000
RAS-H10PKCVG-V           11,290,000
RAS-H10BKCV-V           11,490,000
RAS-H10S3KV-V           12,600,000
RAS-H10G2KCVP-V           17,500,000
MÁY LẠNH TOSHIBA INVERTER 1.5 HP 
RAS-H13G2KCVP-V           19,900,000
RAS-H13S3KS-V           10,450,000
RAS-H13QKSG-V /RAS-H13QASG-V           10,750,000
 RAS-H13BKCV-V           13,750,000
RAS-H13PKCVG-V           13,850,000
MÁY LẠNH TOSHIBA 2 HP 
RAS-H18S3KS-V           15,500,000
RAS-H16G2KVP-V           19,400,000
RAS-H18BKCV-V           19,500,000
RAS-H13G2KCVP-V           19,900,000
RAS-H18S3KV-V           22,300,000
RAS-H18G2KCVP-V           24,500,000
RAS-H18QKSG-V           16,600,000