CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - ỐNG MINH HÙNG

  • Model : 01
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ

ỐNG MINH HÙNG UPVC 

Tên hàng Đơn giá Tên hàng Đơn giá Tên hàng Đơn giá
ф21 x 1,2mm 4,840 ф73 x 1,8mm 28,050 ф220 x 8,7mm 380,490
ф21 x 1,4mm 5,830 ф73 x 2,2mm 33,440 ф75 x 1,8mm 30,360
ф21 x 1,6mm 6,490 ф73 x 3,0mm 45,650 ф75 x 2,2mm 34,870
ф21 x 2,0mm 8,250 ф76 x 1,8mm 27,390 ф75 x 3,0mm 46,640
ф21 x 3,0mm 11,330 ф76 x 2,2mm 34,210 ф75 x 4,0mm 62,150
ф27 x 1,3mm 6,820 ф76 x 3,0mm 46,250 ф110 x 3,2mm 74,470
ф27 x 1,6mm 8,360 ф76 x 4,0mm 59,950 ф110 x 4,2mm 97,130
ф27 x 1,8mm 9,130 ф76 x 4,5mm 74,690 ф110 x 5,3mm 119,680
ф27 x 2,2mm 11,660 ф76 x 5,0mm 82,060 ф140 x 2,2mm 68,090
ф27 x 3,0mm 14,520 ф90 x 1,7mm 29,480 ф140 x 2,8mm 79,200
ф34 x 1,4mm 9,130 ф90 x 2,0mm 36,190 ф140 x 3,5mm 98,670
ф34 x 1,6mm 10,230 ф90 x 2,6mm 45,430 ф140 x 4,1mm 122,100
ф34 x 1,8mm 12,320 ф90 x 2,9mm 51,150 ф140 x 5,4mm 159,610
ф34 x 2,0mm 12,870 ф90 x 3,8mm 68,420 ф140 x 6,7mm 194,810
ф34 x 2,5mm 16,500 ф90 x 5,0mm 85,800 ф160 x 4,7mm 160,270
ф34 x 3,0mm 18,920 ф114 x 2,0mm 47,520 ф160 x 6,2mm 193,380
ф42 x 1,4mm 11,440 ф114 x 2,2mm 52,360 ф160 x 7,7mm 249,040
ф42 x 1,8mm 15,290 ф114 x 2,6mm 62,040 ф200 x 3,2mm 139,150
ф42 x 2,1mm 17,050 ф114 x 3,2mm 71,830 ф200 x 3,9mm 166,320
ф42 x 2,4mm 20,570 ф114 x 4,0mm 92,290 ф200 x 4,5mm 180,950
ф42 x 3,0mm 24,420 ф114 x 5,0mm 110,330 ф200 x 5,9mm 237,820
ф42 x 3,5mm 28,930 ф114 x 7,0mm 163,900 ф200 x 7,7mm 312,070
ф49 x 1,2mm 12,100 ф130 x 3,5mm 92,700 ф200 x 9,6mm 399,410
ф49 x 1,5mm 14,080 ф130 x 4,5mm 117,645 ф225 x 4,4mm 232,100
ф49 x 1,8mm 17,710 ф130 x 5,0mm 134,200 ф225 x 6,6mm 314,490
ф49 x 2,0mm 19,360 ф168 x 2,5mm 92,730 ф225 x 10,8mm 497,530
ф49 x 2,4mm 22,660 ф168 x 2,8mm 95,590 Ống lọc UPVC  
ф49 x 3,0mm 28,820 ф168 x 3,5mm 120,230 Ống lọc ф49 x 1,5mm 24,640
ф49 x 3,5mm 32,890 ф168 x 4,3mm 141,900 Ống lọc ф49 x 2,0mm 30,910
ф60 x 1,5mm 18,370 ф168 x 5,0mm 171,380 Ống lọc ф60 x 1,5mm 36,410
ф60 x 1,8mm 22,550 ф168 x 7,0mm 236,830 Ống lọc ф60 x 2,0mm 38,720
ф60 x 2,0mm 23,760 ф168 x 9,0mm 326,550 Ống nối với ống gang  
ф60 x 2,3mm 26,620 ф220 x 3,5mm 153,560 ф100 x 6,7mm 163,240
ф60 x 2,5mm 30,580 ф220 x 4,0mm 175,120 ф150 x 9,7mm 345,400
ф60 x 3,0mm 34,760 ф220 x 5,1mm 219,560 Ống nối với ống gang  
ф60 x 3,5mm 41,140 ф220 x 6,5mm 279,290 ф200 x 9,7mm 438,350
ф60 x 4,0mm 46,750 ф220 x 8,0mm 345,290 ф200 x 11,4mm 505,890
      Hồ Chí Minh, Ngày 06 Tháng 02 Năm 2017
Note: Gía trên đã bao gồm thuế VAT 10%   P. Kinh doanh
Giao hàng trong khu vực nội thành      
Giía trên là giá bán lẻ, liên hệ để được chiết khấu tốt nhất Cty TBĐ Minh Phú