CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - PHỤ KIỆN BÌNH MINH UPVC

  • Model : 02
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ

PHỤ KIỆN BÌNH MINH UPVC 

Qui cách Đơn giá Qui cách Đơn giá Qui cách Đơn giá Qui cách Đơn giá
Măng sông Co  Lơi
21 day 1.760 21 day 2.310 21 day 2.090 21 day 3.080
27 day 2.420 27 day 3.740 27 day 3.080 27 day 5.060
34 day 4.070 34 day 5.280 34 day 4.950 34 day 8.140
42 day 5.610 42 day 8.030 42 day 6.930 42 day 10.780
49 day 8.690 49 day 12.540 49 day 10.560 49 day 15.950
60 mỏng 3.740 60 mỏng 7.480 60 m6ng 5.390 60 mỏng 9.570
60 day 13.420 60 day 20.020 60 day 16.280 60 day 27.390
75 mong 5.500 75 mỏng 11.220 75 TC 24.090 75 mỏng 15.180
75D TC 17.380 75 day 30.250 90 mong 17.490 75 day 40.700
90 mỏng 9.240 90 mỏng 21.010 90 day 37.290 90 mỏng 28.270
90 mỏng 9.460 90 day 49.940 110 m6ng 28.930 90 day 68.970
90 day 29.260 110 mong 38.500 110 day 63.250 110 mỏng 50.930
110 day 56.430 110 day 80.740 114 m6ng 34.210 110 day 113.960
114 mỏng 18.040 114 mong 43.340 114 day 77.880 114 mỏng 53.570
114 day 58.080 114 day 115.280 140 m6ng 63.360 114 day 140.690
140 TC 91.520 140 mỏng 82.170 140 day 128.810 140 mỏng 109.560
160 TC 159.940 140 day 151.800 160 m6ng 105.270 140 day 238.920
168 mỏng 70.070 160 mỏng 120.340 160 TC 182.160 160 day 412.500
168 TC 145.860 168 mỏng 120.230 168 TC 172.150 168 mỏng 145.860
200 TC 338.030 225 mỏng 396.000 200 TC 365.640 225 mỏng 434.500
220 TC 407.220 Nắp khóa ren trong 220 TC 371.690 Tê thu
250 TC 671.330 21 day 770 Tê cong 27 x 21 day 3.740
315 TC 1.300.530 27 day 1.540 60 mỏng 11.990 34 x 21 day 5.720
Nối giảm Nối giảm 90 mỏng 29.370 34 x 27 day 6.710
27 x 21 day 2.310 60 x 42 day 10.780 114 mỏng 55.770 42 x 21 day 8.140
34 x 21 day 2.860 60 x 49 mỏng 3.190 114 mỏng 55.770 42 x 27 day 8.140
34 x 27 day 3.300 60 x 49 day 11.110 90 x 60 mỏng 24.860 42 x 34 day 9.130
42 x 21 day 4.180 75 x 49 TC 17.490 160 x 110 mỏng 275.000 49 x 21 day 10.780
42 x 27 day 4.400 75 x 60 TC 10.780 Co giảm 49 x 27 day 11.660
42 x 34 day 5.060 90 x 34 m&ng 9.790 27 x 21 day 2.640 49 x 34 day 12.870
49 x 21 day 5.940 90 x 49 day 22.110 34 x 21 day 3.630 49 x 42 day 14.410
49 x 27 day 6.270 90 x 60 mong 8.140 34 x 27 day 4.070 60 x 21 day 17.160
49 x 34 day 6.930 90 x 60 day 22.550 42 x 27 day 5.830 60 x 27 day 19.030
49 x 42 day 7.370 90 x 75 TC 19.580 42 x 34 day 6.710 60 x 34 day 17.710
60 x 21 day 8.910 110x75 TC 48.950 49 x 27 day 6.930 60 x 42 day 19.800
60 x 27 day 9.350 110 x 90 TC 51.040 49 x 34 day 8.360 60 x 49 day 22.550
60 x 34 day 10.230 114 x 60 m 15.180 90 x 60 mỏng 12.980 90 x 34 day 42.240
60 x 42 m 3.190 114 x 60 day 44.440 90 x 60 day 33.770 90 x 60 mỏng 17.600
Co RT   Co ren ngoài   114 x 60 mỏng 24.530 90 x 60 day 50.710
21 day 3.520 27 x RN 21D 4.400 114 x 90 mỏng 27.500 114 x 60 m 29.700
27 day 4.400 34 x RN 21D 4.730 Keo dán   114 x 60 day 92.950
34 day 7.810 34 x RN 27D 5.830 25gr 3.960    
21 x RN 27D 3.850 27 x RN 34 6.600 50gr 6.930    
Nắp khóa ren ngoài Van   100gr 12.650    
21 day 880 21 15.070 200gr 32.780    
27 day 1.320 27 17.710 500gr 59.510    
34 day 1.540 34 30.030 1kg 110.990    
Ghi chú :            
 *Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, vận chuyển trong thành phố  Ngày 06 tháng 02 năm 2017
 *Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 06/02/2017 đến khi có bảng báo giá mới.  Phòng Kinh Doanh
* Gía trên là giá bán lẻ, mua số lượng nhiều liên hệ để được chiết khấu tốt nhất Công Ty TNHH TB Điện Minh Phú