CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - PHỤ KIỆN ĐỆ NHẤT HDPE

  • Model : 02
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ
PHỤ KIỆN ĐỆ NHẤT HDPE        
Qui cách Nối Co Lơi Qui cách Te RT Te RN Co RT Co RN  
20 2,750 5,390 4,840 4,620 20 x 1/2" 44,000 48,070 35,200 43,120  
25 4,290 8,690 6,600 6,050 20 x 3/4" 54,670 59,620 43,670 53,350  
32 7,040 14,850 11,880 9,900 25 x 1/2" 49,830 56,320 38,170 44,330  
40 10,120 22,220 17,600 12,650 25 x 3/4" 62,040 63,470 50,820 59,070  
50 17,930 37,180 27,720 21,340 32 x 3/4" 76,120 86,790 58,630 79,750  
63 27,280 70,070 52,800 36,190 32 x 1" 169,400 190,630 154,880 166,870  
Qui cách Nối giảm Tê giảm Qui cách Nối giảm Tê giảm Qui cách Nối giảm Tê giảm    
25 x 20 3,630 7,590 50 x 20   23,870 63 x 25 20,240      
32 x 25 5,830 13,970 50 x 25 11,990 25,520 63 x 32 21,670 46,090    
40 x 32 8,690 16,500 50x 32 12,650 27,720 63 x 40 22,220 50,050    
      50 x 4 12,650 31,350 63 x 50 22,220 58,850    
Qui cách Co Lơi Mặt bít Qui cách Nối giảm Tê giảm Qui cách Nối giảm Tê giảm
63 65,890 51,040   50,930 75 x 40   88,880 160 x 63 266,200 586,520
75 97,130 80,850 137,500 75,240 75 x 50   99,770 160 x 7 314,600 589,490
90 176,550 138,490 238,370 103,950 75x 63   122,100 160 x 90 327,580 744,150
110 284,350 238,370 372,130 186,120 90 x 40 83,930 172,920 160 x 110 361,790 787,380
160 646,030 507,650 1,064,250 357,390 90 x 50 91,740 187,770 160 x 125 357,170 965,580
200 1,166,880 848,540 1,656,050 729,300 90 x 63 98,340 205,590 200 x 63 446,600 1,032,900
      90 x 75 126,720 216,040 200 x 75 464,420 1,032,900
    110x 50 122,980 250,030 200 x 90 483,780 1,047,750
    110 x 63 132,440 266,530 200 x 110 539,550 1,113,420
    110 x 75 147,180 298,980 200 x 125 - 1,239,040
    110 x 90 156,420 318,670 200 x 160 638,330 1,408,000
                     
Lưu ý: Gía trên đã bao gồm thuế VAT 10%                                                 Hồ Chí Minh, Ngày 06 Tháng 02 Năm 2017
Gia trong khu vực nội thành                                                                                          P.kinh doanh
Trên là giá bán lẻ liên hệ để đươc chiết khấu tốt nhất                                                   TBĐ Minh Phú