CTY TNHH Thiết bị điện Minh Phú
MINH PHU CO., LTD
Tel: 08.62786119 - Fax: 08 3559 1857 - Hotline :0908 971 780

Chi tiết sản phẩm - VẬT TƯ HATHACO

  • Model : 04
  • Hãng sản xuất: :
  • Giá: : Liên hệ
 
PHỤ KiỆN HDPE HATHACO
Qui cách Đơn giá Ghi chú Qui cách Đơn giá Ghi chú
Nối CO
20x20mm 14,960 PN16 20x20mm 18,150 PN16
25x25mm 22,000 PN16 25x25mm 23,760 PN16
32x32mm 31,680 PN16 32x32mm 32,780 PN16
40x40mm 53,460 PN16 40x40mm 63,580 PN16
50x50mm 83,600 PN16 50x50mm 93,500 PN16
63x63mm 129,360 PN16 63x63mm 148,060 PN16
75x75mm 194,480 PN12.5 75x75mm 218,460 PN12.5
90x90mm 285,560 PN12.5 90x90mm 318,560 PN12.5
110x110mm 613,360 PN12.5 110 x 110mm 735,900 PN12.5
Nối giảm CO RN
25x20mm 20,460 PN16 20mmx1/2'' 11,880 PN16
32x20mm 31,900 PN16 20mmx3/4'' 11,880 PN16
32x25mm 31,900 PN16 25mmx1/2'' 15,180 PN16
40x20mm 44,000 PN16 25mmx3/4'' 15,180 PN16
40x25mm 44,000 PN16 25mmx1'' 16,060 PN16
40x32mm 49,280 PN16 32mmx3/4'' 21,450 PN16
50x25mm 58,080 PN16 32mmx1'' 25,190 PN16
50x32mm 58,080 PN16 40mmx1.1/4'' 51,480 PN16
50x40mm 74,360 PN16 50mmx1.1/2'' 73,480 PN16
63x25mm 93,280 PN16 50mmx2'' 73,480 PN16
63x32mm 93,280 PN16 63mmx2'' 109,340 PN16
63x40mm 110,000 PN16 75mmx2.1/2'' 152,240 PN12.5
63x50mm 121,660 PN16 90mmx3" 268,180 PN12.5
75x50mm 182,600 PN12.5 CO RT
75x63mm 182,600 PN12.5 20mmx1/2'' 13,860 PN16
90x63mm 270,600 PN12.5 20mmx3/4'' 13,860 PN16
90x75mm 275,000 PN12.5 25mmx1/2'' 19,580 PN16
110x90mm 557,700 PN12.5 25mmx3/4'' 19,580 PN16
25mmx1'' 19,580 PN16
20x20mm 22,880 PN16 32mmx3/4'' 26,840 PN16
25x25mm 31,130 PN16 32mmx1'' 26,840 PN16
32x32mm 47,080 PN16 40mmx1" 44,990 PN16
40x40mm 93,280 PN16 40mmx1.1/4'' 44,990 PN16
50x50mm 145,200 PN16 50mmx1.1/2'' 85,800 PN16
63x63mm 222,200 PN16 50mmx2'' 128,700 PN16
75x75mm 330,000 PN12.5 63mmx2'' 176,880 PN16
90x90mm 473,000 PN12.5 75mmx2.1/2'' 268,180 PN12.5
110 x 110mm 935,000 PN12.5 90mmx3'' 410,520 PN12.5
Tê thu Nút bịt
25x20mm 36,960 PN16 20mm 9,130 PN16
32x20mm 46,200 PN16 25mm 11,330 PN16
32x25mm 46,200 PN16 32mm 16,060 PN16
40x25mm 84,700 PN16 40mm 31,130 PN16
40x32mm 84,700 PN16 50mm 50,600 PN16
50x25mm 126,500 PN16 63mm 77,660 PN16
50x32mm 126,500 PN16 75mm 110,000 PN12.5
50x40mm 135,960 PN16 90mm 171,600 PN12.5
63x25mm 199,980 PN16 110mm 386,100 PN12.5
63x32mm 199,980 PN16 Van 2 đầu Rco
63x40mm 209,000 PN16 20x20mm 48,510 PN16
63x50mm 218,460 PN16 25x25mm 77,990 PN16
75x50mm 335,500 PN12.5 32x32mm 117,480 PN16
75x63mm 363,000 PN12.5 40x40mm 188,430 PN16
90x75mm 550,000 PN12.5 50x50mm 302,060 PN16
110x90mm 1,012,000 PN12.5 63x63mm 499,180 PN16
Van 1 đầu RN Van 1 đầu RT
25mm x 3/4" 57,420 PN16 25mm x 3/4" 45,870 PN16
           
           
Lưu ý: Gía trên đã bao gồm thuế VAT 10%                                                 Hồ Chí Minh, Ngày 06 Tháng 02 Năm 2017
Gia trong khu vực nội thành                                                                                       P.kinh doanh
Trên là giá bán lẻ liên hệ để đươc chiết khấu tốt nhất                                                TBĐ Minh Phú
Đang cập nhật dữ liệu ...